Kiedy należy Ci się auto zastępcze z OC sprawcy wypadku?

Jesteś poszkodowanym w wypadku samochodowym czy kolizji, czego efektem jest uszkodzenie Twojego samochodu. Jest on w stanie uniemożliwiającym jazdę – musi zostać najpierw naprawiony. Co możesz zrobić w takim przypadku, jeśli potrzebujesz pojazdu? Czy z OC sprawcy przysługuje Ci samochód zastępczy?

Auto zastępcze dla poszkodowanego

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu jest zawsze taki sam. Poszkodowanemu w zdarzeniu przysługiwać mogą odszkodowanie i liczne świadczenia – o ile oczywiście w danym przypadku są do tego podstawy. Jeśli w następstwie zdarzenia pojazd nie może być użytkowany i szkoda musi zostać zlikwidowana, to tym samym poszkodowanemu przysługuje na ten czas pojazd zastępczy. Przez lata nieprowadzenie działalności gospodarczej przez poszkodowanych było dla zakładów ubezpieczeń podstawą do uznania, że tym, którzy ponieśli szkodę, nie przysługuje pojazd zastępczy. Jak jednak ocenia Rzecznik Finansowy – jest to bezzasadne. Co istotne, jeśli poszkodowany wynajmie pojazd zastępczy, to nie ma obowiązku informowania zakładu ubezpieczeń, czy był on wykorzystywany w działalności gospodarczej, czy na użytek prywatny. Poszkodowany nie musi również udowodnić zakładowi ubezpieczeń, do czego jest mu potrzebny pojazd na co dzień, gdyż jego posiadanie nie wiąże się z luksusem – jest czymś powszechnym. Sądy w swoim orzecznictwie wykazały, że nie istnieje podział wykreowany przez zakłady ubezpieczeń na pojazdy potrzebne poszkodowanemu do działalności gospodarczej i do użytku prywatnego. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa stwierdzić, że poszkodowany może korzystać np. z komunikacji miejskiej jako zastępstwa dla swojego pojazdu.

Na jaki czas przysługuje pojazd zastępczy?

Sądy orzekały również w sprawach, w których kwestią sporną był okres, na jaki poszkodowanemu przysługiwał pojazd zastępczy. Zakłady ubezpieczeń stały na stanowisku, że należy się on na czas rzeczywistej technologicznej naprawy. Tymczasem sądy oceniały, że poszkodowanemu przysługuje samochód zastępczy na okres, kiedy nie może on korzystać ze swojego pojazdu, czyli od dnia, w którym doszło do szkody, do dnia, w którym mógł odebrać naprawiony pojazd. Nie odpowiada on za to, że konieczne było oczekiwanie przez 2 tygodnie na części odpowiedniej jakości.

Zdarzały się również oceny, że poszkodowanemu nie należy się pojazd zastępczy na dni wolne od pracy, co również jest błędną interpretacją. Sądy w swoim orzecznictwie wykazały, że poszkodowanemu przysługuje pojazd zastępczy na cały okres od dnia, w którym doszło do szkody, do dnia, w którym odbierze on swój pojazd. Wątpliwości pojawiają się również w przypadku szkody całkowitej, czyli takiej, której w ocenie zakładu ubezpieczeń nie opłaca się likwidować, gdyż koszty przekroczą wartość pojazdu. W tym przypadku pojazd zastępczy przysługuje nie do dnia oceny, że naprawa szkody jest ekonomicznie nieuzasadniona, lecz do dnia wypłaty odszkodowania, czyli aż poszkodowany otrzyma środki na zakup nowego pojazdu.

Jaki pojazd zastępczy?

Poszkodowany może otrzymać pojazd zastępczy od zakładu ubezpieczeń lub wypożyczyć go na własną rękę. Jeśli zrobi to sam, to powinien przedstawić zakładowi ubezpieczeń fakturę potwierdzającą skorzystanie z usługi. Bardzo ważne jest, żeby poszkodowany wypożyczył pojazd podobnej klasy do tego, jaki posiada. Zakład ubezpieczeń może po otrzymaniu zgłoszenia szkody powiadomić poszkodowanego, z jakich pojazdów zastępczych może skorzystać. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą proponować skorzystanie z samochodów w swoich sieciach partnerskich, ale poszkodowany nie ma takiego obowiązku. Może wybrać zewnętrzne wypożyczalnie, ale musi się jednak liczyć z kontrolą stawek i okresu korzystania z pojazdu. Jeśli poszkodowany wypożyczy auto wyższej klasy, niż posiada, to może się spotkać z odmową wypłaty odszkodowania ze strony zakładu ubezpieczeń.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów paliwa ani innych wydatków związanych z użytkowaniem auta. Zakład ubezpieczeń może odmówić pokrycia kosztu pojazdu zastępczego, jeśli poszkodowany posiada drugi samochód podobnej klasy. To znaczy, jeśli uszkodzony został pojazd dostawczy, a poszkodowany posiada samochód osobowy, to jak najbardziej przysługuje mu auto zastępcze. Jeśli jednak naprawy wymaga samochód osobowy, a poszkodowany posiada drugi, z którego może korzystać, to wówczas TU może nie pokryć kosztu pojazdu zastępczego.

W pewnych przypadkach możliwe jest, że zakład ubezpieczeń nie pokryje  całych lub części kosztów pojazdu zastępczego. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami. Ocenimy zasadność tej decyzji i być może otrzymasz wyższe odszkodowanie.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych