Kiedy OC nie pokryje szkody?

Niestety wypadki i drobne kolizje nie należą do rzadkości. Najczęściej są one jednak wynikiem nieumyślnych działań, a nie każdego stać, żeby z własnej kieszeni wypłacić poszkodowanemu sumę niezbędną do naprawienia auta lub pokrycia kosztów leczenia. Stąd też obowiązek wykupienia OC. Kiedy jednak nie pokryje ono szkody?

Ubezpieczenie OC

Czy ubezpieczyciel może odmówić pokrycia szkody z OC?

Z założenia celem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest pokrywanie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego przez osobę, która tę polisę wykupiła. Ma to zabezpieczyć interesy ewentualnych poszkodowanych, którzy mogliby mieć problem z wyegzekwowaniem należnej im kwoty, gdyby ta miała być wypłacona bezpośrednio przez sprawcę wypadku lub kolizji.

Według danych GUS w Polsce użytkowanych jest ponad 23,4 mln samochodów osobowych. Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju mieszka ponad 38 mln osób, oznacza to, że większość z nas jest w posiadaniu przynajmniej jednego auta. Jednocześnie większość posiadaczy samochodów w razie spowodowania wypadku bądź kolizji nie byłaby w stanie samodzielnie opłacić kosztów leczenia poszkodowanych w zdarzeniu osób czy nawet naprawy zniszczonych pojazdów. Szczególnie, jeżeli chodziłoby o zupełnie nowy samochód, który dopiero co wyjechał z salonu. Inaczej, także według ustawodawcy, kwestia ta wygląda, jeśli sprawca wypadku bądź kolizji dopuścił się poważnego naruszenia przepisów.

W jakich przypadkach szkoda na pewno nie zostanie pokryta z OC?

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych istnieje kilka przypadków, kiedy towarzystwo ubezpieczeń nie będzie zobowiązane do wypłaty odszkodowania bądź będzie mogło zażądać od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu całej sumy wypłaconej poszkodowanemu w ramach tzw. regresu ubezpieczeniowego. Jakie są to więc sytuacje?

1. Sprawca umyślnie spowodował wypadek bądź kolizję – TU nie pokryje z OC szkody, jeżeli udowodnione zostanie, że do zdarzenia doszło w wyniku umyślnego działania. Mowa tu m.in. o sytuacjach, gdy właściciel pojazdu umawia się z innym kierowcą, że ten uszkodzi jego pojazd w celu wyłudzenia odszkodowania. Takie działania podlegają dodatkowo karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

2. Uszkodzone zostało mienie sprawcy – odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadkach, gdy sprawca, nawet nieumyślnie, uszkodził inny należący do niego pojazd bądź inne mienie. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy wyjeżdżając ze swojej posesji uszkodzimy bramę, jak również właścicieli firm, którzy posiadają kilka aut będących do dyspozycji pracowników.

3. Sprawca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – gdy u sprawcy potwierdzono niedopuszczalną przez przepisy ilość alkoholu we krwi bądź wykryto w organizmie obecność niedozwolonych substancji odurzających, TU pokryje szkody z OC, jednak będzie żądał od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów.

4. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa – w obu tych przypadkach poszkodowany również otrzyma stosowne odszkodowanie, jednak ubezpieczyciel skorzysta z prawa do regresu.

Poza tym o tym, których szkód nie pokryje OC decydują także inne zapisy OWU, tj. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które ujęte są w umowie z konkretnym TU. Najczęściej znajdziemy tam informację o tym, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli do zdarzenia dojdzie poza określonym w polisie zakresem terytorialnym.

OC nie pokryje szkody powyżej sumy gwarancyjnej z umowy

Warto mieć również na uwadze fakt, że odpowiedzialność TU ogranicza również wysokość tzw. sumy gwarancyjnej. Określa ona maksymalną kwotę, którą ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku pojedynczego zdarzenia. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych suma gwarancyjna uwzględniona w umowie nie może być niższa niż 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 050 000 euro w przypadku zniszczenia mienia.

W pozostałych sytuacjach możemy być pewni, że doznając w wyniku wypadku lub kolizji uszczerbku na zdrowiu bądź zniszczeniu ulegnie nasze auto szkoda zostanie pokryta z OC sprawcy. Jeżeli uznamy przy tym, że przyznana kwota jest za niska, mamy prawo odwołać się od decyzji TU lub odsprzedać roszczenie i w krótkim czasie otrzymać dopłatę bez nadmiaru formalności.

Podobne artykuły
Zaniżanie odszkodowania z OC

Zaniżanie odszkodowania z OC, czyli nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli

Z reguły nie jesteśmy ani mechanikami ani tym bardziej rzeczoznawcami. Gdy nasze auto zostanie więc uszkodzone w wyniku kolizji lub wypadku, nie wiemy tak naprawdę, ile odszkodowania z OC...

Likwidacja szkody

Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

W 2020 roku, zgodnie z raportem Komendy Głównej Policji, 2 015 wypadków drogowych spowodowanych zostało przez uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. W tym aż 1 656 z nich...

Jak znaleźć sprawcę kolizji po numerze rejestracyjnym, jeśli uciekł z miejsca zdarzenia?

Twoje auto zostało uszkodzone na parkingu, ale dzięki monitoringowi bądź świadkom znasz numer rejestracyjny sprawcy kolizji? A może stałeś na światłach, gdy motocyklista wyminął Cię, urwał przy tym lusterko...

Ubezpieczenie AC

Udział własny w szkodzie

Szukasz właśnie najbardziej korzystnego dla Ciebie autocasco? Zastanawiasz się, czym jest udział własny, o którym mowa w większości ofert? A może leasingodawca domaga się jego zniesienia? To bardzo istotny...

Likwidacja szkody

Jak sprawdzić OC sprawcy?

Od października 2018r. nie musimy wozić ze sobą ani dowodu rejestracyjnego samochodu ani żadnego dokumentu potwierdzającego ważność posiadanego ubezpieczenia OC. Co jednak w przypadku stłuczki i oświadczenia sprawcy kolizji,...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
    Zgoda*
    Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
    * Pole wymagane
    Hidden
    To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.