Kwalifikacja wypadku drogowego

Potocznie tym mianem określamy niekiedy nawet drobne stłuczki. Zarówno z prawnego punktu widzenia, jak również pod kątem likwidacji szkody z OC sprawcy istnieją jednak istotne różnice między wypadkiem drogowym a kolizją. Które zdarzenia mogą zostać więc zakwalifikowane jako wypadek drogowy?

bezpośrednia likwidacja szkody

Definicja wypadku drogowego

Rozważając różnice między kolizją a wypadkiem drogowym, zapewne już nasza intuicja podpowie nam, że to te drugie zdarzenie będzie nieść za sobą poważniejsze konsekwencje – zarówno dla jego uczestników, jak również ich mienia.

Zgodnie z polskim prawem za wypadek drogowy uznaje się sytuację, w której na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa doszło do zdarzenia w ruchu lądowym, a jego następstwem jest zniszczenie mienia uczestników, a także śmierć choćby jednego z nich, obrażenia naruszające czynności ciała lub powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. W związku z tym pozostałe zdarzenia, w których uczestnicy nie doznali obrażeń bądź rozstrój zdrowia trwał w ich przypadku krócej niż tydzień, zostaną zakwalifikowane jako kolizja.

Kwalifikacja zdarzenia na podstawie odniesionych obrażeń

Jeśli w związku ze zdarzeniem prowadzone są sprawy karne bądź cywilne, o tym, czy w danym przypadku rozstrój zdrowia rzeczywiście trwał dłużej niż 7 dni, decyduje biegły sądowy, którego obowiązkiem jest wystawienie opinii sądowo-lekarskiej. Opinię tę wydaje on na podstawie przeprowadzonych badań poszkodowanego, a także analizy dostępnej dokumentacji medycznej oraz przedstawionych w sprawie okoliczności zdarzenia. Chcąc uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy, co możliwe będzie wyłącznie na skutek odpowiedniej kwalifikacji zdarzenia, niezbędne jest więc gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z podjętym leczeniem, a jeśli nasz stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, konieczna jest tzw. obdukcja, która będzie mogła potwierdzić poważny stopień odniesionych przez nas obrażeń.

Prawne następstwa wypadków drogowych

Konsekwencje, które w Polsce ponieść może sprawca wypadku drogowego zostały określone w art. 177 kodeksu karnego. Przepisy te mówią, że jeśli w zdarzeniu na skutek nieumyślnych działań sprawcy inny uczestnik odniósł obrażenia wyszczególnione w art. 157 § 1 kodeksu karnego, zdarzenie to kwalifikowane jest jako przestępstwo, a jego sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku śmierci jednego z uczestników, zarówno na miejscu zdarzenia, jak i na skutek odniesionych obrażeń, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jednocześnie, jeśli poszkodowanym jest wyłącznie osoba najbliższa, postępowanie karne wszczęte może zostać wyłącznie na jej wniosek. Należy jednak pamiętać, że w przypadku śmierci któregokolwiek z uczestników postępowanie zostanie wszczęte nawet wtedy, gdy ofiarą jest osoba najbliższa.

Wypadek drogowy a odszkodowanie z OC sprawcy

Także w przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych różnica między wypadkiem drogowym a kolizją jest niezwykle istotna. W przypadku kolizji Towarzystwa Ubezpieczeń stosują tzw. uproszczony sposób postępowania. Jeśli zdarzenie było jednak poważniejsze, przeprowadzana jest pełna procedura likwidacyjna, której celem jest ustalenie sprawcy, przypisanie mu winy oraz określenie rozmiaru szkody. Dodatkowo na jej zakończenie bardzo często trzeba czekać aż do momentu, gdy sąd wyda wyrok w prowadzonej sprawie karnej lub cywilnej.

Kolejnym ważnym aspektem wynikającym z różnic między wypadkiem drogowym a kolizją jest czas na zgłoszenie szkody i dochodzenie swoich praw do odszkodowania. W przypadku kolizji roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o istnieniu szkody oraz o osobie, która zobligowana jest do jej likwidacji. Jeśli natomiast w wyniku zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego bądź też rozstroju jego zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni i czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo, roszczenia poszkodowanego lub jego bliskich ulegają przedawnieniu dopiero wraz z upływem 20 lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

Podobne artykuły

Zniżki na OC – od ilu lat, jak są liczone?

Jeśli zamierzasz wykupić ubezpieczenie na wypadek kolizji drogowej, z pewnością interesuje Cię, od ilu lat liczone są składki oraz w jaki sposób ustalana jest ich wysokość.

Zaniżanie odszkodowania z OC

Zaniżanie odszkodowania z OC, czyli nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli

Z reguły nie jesteśmy ani mechanikami ani tym bardziej rzeczoznawcami. Gdy nasze auto zostanie więc uszkodzone w wyniku kolizji lub wypadku, nie wiemy tak naprawdę, ile odszkodowania z OC...

Wypadek drogowy - postępowanie

Wypadek drogowy – postępowanie

Każde zderzenie dwóch pojazdów – bez względu na rodzaj i stopień powstałych szkód - jest niezwykle stresującą sytuacją dla wszystkich uczestników. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku wypadków drogowych,...

Oświadczenie o wypadku drogowym

Oświadczenie o wypadku drogowym

Nawet najdrobniejsza stłuczka zabiera nasz cenny czas i zmusza do zmiany planów. W przypadku wielu zdarzeń komunikacyjnych, w których dochodzi do uszkodzenia pojazdów, można jednak ten stracony czas ograniczyć...

Sprzedaż szkody krok po kroku

Sprzedaż szkody krok po kroku

Boisz się, że to skomplikowany proces? Że zajmie on dużo czasu i będzie wymagać od Ciebie skompletowania wielu różnych dokumentów? Nic bardzie mylnego. Sprzedaż szkody to po Twojej stronie...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
    Zgoda*
    Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
    * Pole wymagane
    Hidden
    To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.