Kwalifikacja wypadku drogowego

Potocznie tym mianem określamy niekiedy nawet drobne stłuczki. Zarówno z prawnego punktu widzenia, jak również pod kątem likwidacji szkody z OC sprawcy istnieją jednak istotne różnice między wypadkiem drogowym a kolizją. Które zdarzenia mogą zostać więc zakwalifikowane jako wypadek drogowy?

bezpośrednia likwidacja szkody

Definicja wypadku drogowego

Rozważając różnice między kolizją a wypadkiem drogowym, zapewne już nasza intuicja podpowie nam, że to te drugie zdarzenie będzie nieść za sobą poważniejsze konsekwencje – zarówno dla jego uczestników, jak również ich mienia.

Zgodnie z polskim prawem za wypadek drogowy uznaje się sytuację, w której na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa doszło do zdarzenia w ruchu lądowym, a jego następstwem jest zniszczenie mienia uczestników, a także śmierć choćby jednego z nich, obrażenia naruszające czynności ciała lub powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. W związku z tym pozostałe zdarzenia, w których uczestnicy nie doznali obrażeń bądź rozstrój zdrowia trwał w ich przypadku krócej niż tydzień, zostaną zakwalifikowane jako kolizja.

Kwalifikacja zdarzenia na podstawie odniesionych obrażeń

Jeśli w związku ze zdarzeniem prowadzone są sprawy karne bądź cywilne, o tym, czy w danym przypadku rozstrój zdrowia rzeczywiście trwał dłużej niż 7 dni, decyduje biegły sądowy, którego obowiązkiem jest wystawienie opinii sądowo-lekarskiej. Opinię tę wydaje on na podstawie przeprowadzonych badań poszkodowanego, a także analizy dostępnej dokumentacji medycznej oraz przedstawionych w sprawie okoliczności zdarzenia. Chcąc uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy, co możliwe będzie wyłącznie na skutek odpowiedniej kwalifikacji zdarzenia, niezbędne jest więc gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z podjętym leczeniem, a jeśli nasz stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, konieczna jest tzw. obdukcja, która będzie mogła potwierdzić poważny stopień odniesionych przez nas obrażeń.

Prawne następstwa wypadków drogowych

Konsekwencje, które w Polsce ponieść może sprawca wypadku drogowego zostały określone w art. 177 kodeksu karnego. Przepisy te mówią, że jeśli w zdarzeniu na skutek nieumyślnych działań sprawcy inny uczestnik odniósł obrażenia wyszczególnione w art. 157 § 1 kodeksu karnego, zdarzenie to kwalifikowane jest jako przestępstwo, a jego sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku śmierci jednego z uczestników, zarówno na miejscu zdarzenia, jak i na skutek odniesionych obrażeń, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jednocześnie, jeśli poszkodowanym jest wyłącznie osoba najbliższa, postępowanie karne wszczęte może zostać wyłącznie na jej wniosek. Należy jednak pamiętać, że w przypadku śmierci któregokolwiek z uczestników postępowanie zostanie wszczęte nawet wtedy, gdy ofiarą jest osoba najbliższa.

Wypadek drogowy a odszkodowanie z OC sprawcy

Także w przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych różnica między wypadkiem drogowym a kolizją jest niezwykle istotna. W przypadku kolizji Towarzystwa Ubezpieczeń stosują tzw. uproszczony sposób postępowania. Jeśli zdarzenie było jednak poważniejsze, przeprowadzana jest pełna procedura likwidacyjna, której celem jest ustalenie sprawcy, przypisanie mu winy oraz określenie rozmiaru szkody. Dodatkowo na jej zakończenie bardzo często trzeba czekać aż do momentu, gdy sąd wyda wyrok w prowadzonej sprawie karnej lub cywilnej.

Kolejnym ważnym aspektem wynikającym z różnic między wypadkiem drogowym a kolizją jest czas na zgłoszenie szkody i dochodzenie swoich praw do odszkodowania. W przypadku kolizji roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o istnieniu szkody oraz o osobie, która zobligowana jest do jej likwidacji. Jeśli natomiast w wyniku zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego bądź też rozstroju jego zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni i czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo, roszczenia poszkodowanego lub jego bliskich ulegają przedawnieniu dopiero wraz z upływem 20 lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
 • Skorzystaj z formularza i dowiedz się jaka może być wysokość twojej dopłaty. Decyzja o wypłacie w dni robocze w ciągu 24 godzin!
 • Hidden
 • Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
  Upuść pliki tutaj lub
  Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  • Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  • * Pole wymagane
  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Tagi
  Podobne artykuły
  Likwidacja szkody

  Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

  W 2020 roku, zgodnie z raportem Komendy Głównej Policji, 2 015 wypadków drogowych spowodowanych zostało przez uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. W tym aż 1 656 z nich...

  dowiedz się więcej

  Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy

  Niezależnie od tego, czy doszło do wypadku czy niewielkiej stłuczki, sprawca zdarzenia powinien pozostać na miejscu i podjąć niezbędne działania, aby pomóc ewentualnym poszkodowanym czy też spisać oświadczenie o...

  dowiedz się więcej
  Jestem sprawcą kolizji

  Jestem sprawcą kolizji – co dalej?

  Według danych Komendy Głównej Policji w 2018 roku doszło do 436 414 kolizji, a przynajmniej tyle takich zdarzeń zostało zgłoszonych do jednostek policji. Warto być przygotowanym na taką ewentualność...

  dowiedz się więcej
  Rzetelna firma
  Opinie o Polisa Plus na Opineo.pl
  Wyślij swój numer – oddzwonimy niezwłocznie lub zadzwoń: 781 000 781
  • Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.