Odszkodowanie dla pasażera z OC sprawcy

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Dzięki temu zakład ubezpieczeń ponosi finansową odpowiedzialność za szkody spowodowane ubezpieczonym pojazdem w ruchu drogowym. Czy pasażer poszkodowany w wypadku również może liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy? A jeśli tak, to jakich świadczeń może oczekiwać?

Poszkodowany pasażer

Według danych Głównej Komendy Policji w 2018 roku w wypadkach poszkodowanych zostało 40 221 osób, z czego 2 862 poniosło śmierć, a 37 359 zostało rannych. W 2018 roku największą grupę poszkodowanych stanowili kierowcy samochodów osobowych i ich pasażerowie (51,8 proc). Liczba ofiar ogółem wynosiła wśród pasażerów 11 431 osób, przy czym 501 zmarło, 10 930 było rannych, a 2567 ciężko rannych. Zdecydowanie najwięcej ofiar dotyczy pasażerów samochodów osobowych.

Pasażerowi poszkodowanemu w takim zdarzeniu przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Ochrona w ramach ubezpieczenia OC jest bardzo szeroka, a jako poszkodowany możesz mieć wiele roszczeń. Kierowca pojazdu, którym jechał pasażer ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, a kierowca innego pojazdu na zasadzie ryzyka. Poszkodowany może mieć roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku, a tym mogą być zarówno kierowca pojazdu, z którym pasażer podróżuje, jak i kierowca innego pojazdu.

Jeśli doszło do wypadku, to poszkodowany musi zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń. Ma na to 3 lata, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Termin ten może zostać wydłużony do 20 lat, jeśli wynikało ono z przestępstwa popełnionego przez sprawcę.

Odszkodowanie z OC dla pasażera

Jako poszkodowany możesz wnioskować w uzasadnionych przypadkach o odszkodowanie dla pasażera i zadośćuczynienie. Przysługuje ci:

 • Odszkodowanie za zniszczony sprzęt i odzież – np. jeśli miałeś przy sobie smartfona, który w wyniku wypadku został zniszczony. Pamiętaj o odpowiedniej dokumentacji – np. fakturze za telefon czy paragonach za odzież.
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – obejmuje to koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu, który był do tego niezbędny, a także koszty dojazdów do lekarzy czy nawet koszty dojazdów rodziny do szpitala. Zachowaj paragony za wizyty lekarskie, fakturę za paliwo i zestawienie przejechanych kilometrów.
 • Odszkodowanie z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia – jeśli w wyniku zdarzenia przebywasz na zwolnieniu lekarskim i tym samym otrzymujesz niższe wynagrodzenie niż przed wypadkiem. Musisz zachować kopie zwolnień lekarskich oraz uzyskać zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia psychiczne i fizyczne – teoretycznie może się o nie ubiegać każdy poszkodowany, ale w tym przypadku trudność może sprawić uzasadnienie wysokości roszczenia. Należy przemyśleć, jakie niekorzystne zdarzenia były następstwem wypadku, oraz oszacować kwotę, która mogłaby je zrekompensować.
 • Jednorazowe świadczenie na przekwalifikowanie lub założenie działalności gospodarczej – jeśli poszkodowany został w wyniku wypadku inwalidą.
 • Renta – możesz się o nią ubiegać, jeśli doszło u ciebie do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się twoje potrzeby czy pogorszyły perspektywy na przyszłość.

W pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń może obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania ze względu na to, że pasażer w pewien sposób przyczynił się do wypadku. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe określa ten udział w procentach i na tej podstawie obniża wysokość odszkodowania. Jednak tylko w przypadku wyłącznej winy pasażera możliwa jest całkowita odmowa wypłaty odszkodowania. Po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń ma on 30 dni na jej rozpatrzenie i wydanie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu odszkodowania, istnieją jednak również wyjątki. Co się dzieje, jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC? W takim przypadku poszkodowany pasażer może dochodzić odszkodowania od samego sprawcy albo od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W pewnych przypadkach możliwe jest, że zakład ubezpieczeń wypłaci zaniżone odszkodowanie. Jeśli masz odnośnie do tego jakiekolwiek wątpliwości, to skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy sprawę i być może uzyskamy dla ciebie wyższe odszkodowanie.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych