Odszkodowanie po wypadku samochodowym – jakie kwoty należą się pasażerowi?

Tylko w 2018 roku według danych Głównej Komendy Policji na polskich drogach doszło do 31 674 wypadków i 436 414 kolizji. Bardzo często poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych są nie tylko kierowca, ale również pasażerowie. Takim poszkodowanym najczęściej przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Co istotne, świadczenia te przysługują nawet, jeśli sprawcą zdarzenia jest osoba bliska poszkodowanemu. Jakie kwoty należą się pasażerowi?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym

Warunkiem niezbędnym do tego, żeby pasażer mógł się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia, jest odniesienie przez niego uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych. Pasażer nie musi udowadniać winy kierowcy, chyba że mowa o przewozie z grzeczności, w przypadku którego warunkiem koniecznym jest wina po stronie kierowcy. Mowa tutaj np. o przewozie autostopowicza, ale już nie o przewozie osoby bliskiej czy też rodziny. Jeśli skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, najbliższej rodzinie przysługuje zadośćuczynienie. Dylematem poszkodowanego może być to, czy powinien on ubiegać się o odszkodowanie w przypadku, gdy sprawcą zdarzenia była osoba bliska. Warto pamiętać, że odszkodowanie wypłaca nie sprawca zdarzenia, tylko zakład ubezpieczeń, w którym ma on wykupione ubezpieczenie OC. Sprawca straci jedynie część zniżek na OC, a sam poniesie finansowe konsekwencje tylko w wybranych przypadkach, jeśli np. spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Odszkodowanie po wypadku – co się należy pasażerowi?

Jeśli jesteś pasażerem poszkodowanym w wypadku, to możesz ubiegać się w uzasadnionych wypadkach o wypłatę następujących świadczeń:

 •   Zwrotu utraconych zarobków – w przypadku gdy na skutek wypadku nie możesz zarabiać lub zarabiasz mniej niż w poprzednich miesiącach.
 •   Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji – dotyczy to nie tylko samych kosztów leczenia i usług rehabilitacyjnych, ale również dojazdów do szpitala, przystosowania miejsca zamieszkania pod poszkodowanego, czy również jego przygotowanie do wykonywania zawodu.
 •   Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia psychiczne – ma ono formę jednorazowego świadczenia, a roszczenie musi zostać oczywiście odpowiednio uzasadnione.
 •   Renta uzupełniająca – ma ona na celu wyrównanie różnicy w przychodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku w stosunku do tych, jakie osiągał on przed tym zdarzeniem.
 •   Kapitalizacja renty – świadczenie to ma jednorazowy charakter i przyznawane jest w sytuacji, kiedy poszkodowany stał się w wyniku wypadku inwalidą, a dzięki temu świadczeniu będzie mógł on wykonywać inną pracę lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
 •   Renta na zwiększone potrzeby – zapewnia poszkodowanym środki niezbędne do poprawy jego zdrowia po wypadku.

O zadośćuczynienie i odszkodowanie mogą się również ubiegać najbliżsi poszkodowanego, ale w sytuacji, kiedy poniósł on śmierć. Wówczas, jeśli w wyniku tej śmierci nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych, przysługuje im odszkodowanie. Mogą oni otrzymać również zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, jakie ponieśli. Mają także prawo do jednorazowego świadczenia po śmierci osoby najbliższej oraz renty alimentacyjnej. Pierwsze ze świadczeń jest jednorazowe, a jego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego. Drugie natomiast przysługuje, jeśli na poszkodowanym ciążył obowiązek alimentacyjny.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych