Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC – o czym powinieneś pamiętać?

Sprzedaż pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku obowiązków związanych m.in. z ubezpieczeniem OC. Czy sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej? O jakich obowiązkach musi pamiętać kupujący? Co jeśli zbywca nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC?

Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC

Sprzedaż pojazdu – obowiązki sprzedającego

OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym i między innymi dlatego sprzedający pojazd zobowiązany jest do przekazania nabywcy polisy OC. Ta kwestia nie podlega żadnym negocjacjom. W Polsce choćby jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z wysoką karą, jaką może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Co się jednak dzieje, jeśli dotychczasowy właściciel pojazdu nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC? To właśnie on poniesie z tego tytułu ewentualną odpowiedzialność, natomiast nabywca musi zadbać o to, aby zawarł umowę ubezpieczenia pojazdu natychmiast po przeniesieniu praw własności. Fakt, że poprzedni właściciel nie dopełnił tego obowiązku, nie będzie powodował żadnych konsekwencji dla nabywcy.

Przypadek braku ubezpieczenia OC może dotyczyć w Polsce według szacunków UFG od 80 do 100 tys. pojazdów. Tak więc możliwe, że na taki trafimy, jednak najczęściej sprzedający dysponuje polisą OC. Liczba aktywnych polis OC na koniec 2018 roku przekraczała 24 mln.

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż pojazdu do zakładu ubezpieczeń? Na to pytanie odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca. Dotychczasowy właściciel ma na dopełnienie tego obowiązku 14 dni, licząc termin od dnia zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Warto jednak wywiązać się z tego jak najszybciej.  Dlaczego? Otóż z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) do momentu skutecznego zgłoszenia sprzedaży pojazdu, pozostaje on własnością zbywcy. Zatem jeśli przykładowo okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się kilka dni po przeniesieniu prawa własności, to wówczas wezwanie do zapłaty składki w dalszym ciągu otrzymywać będzie sprzedający pojazd. Bardzo ważne jest również dokładne określenie, kiedy doszło do transakcji – nawet z uwzględnieniem godziny. Pozwoli to uniknąć problemów, jeśli np. nabywca zaraz po tym, gdy stał się właścicielem pojazdu, spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia. W takim przypadku dowodem na to, że to nie my byliśmy sprawcami, może być właśnie zawarta umowa.

Jak zgłosić sprzedaż pojazdu do TU? Można skorzystać z gotowych wzorów dokumentów, które najczęściej zakłady ubezpieczeń udostępniają na swoich stronach WWW. Istnieje także możliwość wypełnienia odręcznie dokumentu, którego treść powinna obejmować:

 •     numer polisy,
 •     dane sprzedającego,
 •     dane pojazdu,
 •     Dane nabywcy,
 •     datę sprzedaży pojazdu,
 •     numer rachunku bankowego, na który może być zwrócona składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Warto podkreślić, że kupujący pojazd może, ale nie ma obowiązku, korzystać z polisy OC uzyskanej od sprzedającego. Jeśli pozostanie przy tej ochronie ubezpieczeniowej, to musi pamiętać, że umowa nie przedłuży się automatycznie. Ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Co istotne: zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, w wyniku czego nabywca będzie musiał zapłacić wyższą kwotę za ubezpieczenie niż wynika to z umowy zawartej przez sprzedającego. Nie ma jednak pewności, że TU w ogóle dokona takiej rekalkulacji. Z drugiej strony możliwa jest również taka sytuacja, że zakład ubezpieczeń zrobi to dopiero po kilku miesiącach od zmiany właściciela pojazdu. Wówczas posiadacz może wypowiedzieć umowę i nie korzystać dalej z tej ochrony ubezpieczeniowej, ale nie zwalnia go to z konieczności uregulowania składki za okres, od kiedy jest właścicielem auta.

Po sprzedaży pojazdu nabywca może wypowiedzieć umowę natychmiast, ale możliwe jest dokonanie tego po dłuższym okresie i należy dodać, iż ma do tego prawo przez cały okres jej trwania. Jeśli zrezygnuje on z ochrony ubezpieczeniowej w danym TU, to wówczas zbywca otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Sprzedaż pojazdu – gdzie zgłosić?

Obowiązki związane z ubezpieczeniem OC to nie wszystko. Nabywca pojazdu musi go zarejestrować w ciągu 30 dni we właściwym wydziale komunikacji (tym, pod który podlega). Możliwe to będzie po dostarczeniu do urzędu odpowiednich dokumentów. Są nimi: dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, karta pojazdu (jeżeli została wydana), kopia umowy kupna-sprzedaży, tablice rejestracyjne, dowód osobisty czy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych). Sprzedający również ma 30 dni na zgłoszenie w Wydziale Komunikacji faktu sprzedaży pojazdu. Niedotrzymanie tego terminu wprawdzie nie wiąże się z żadną karą, ale obowiązku tego należy dopełnić jak najszybciej we własnym interesie. W przeciwnym wypadku np. mandaty nałożone na nabywcę, mogą trafić do sprzedającego. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu polega na wypełnieniu druku, który otrzymamy w urzędzie i okazaniu wymaganych dokumentów.

Sprzedaż pojazdu, a podatek PCC

Jeśli transakcja została udokumentowana umową kupna-sprzedaży, to nabywca musi złożyć deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym, a następnie zapłacić podatek w wysokości 2 proc. wartości pojazdu. Ustawowy czas przeznaczony na tę czynność wynosi 14 dni od daty przeniesienia prawa własności. Kupujący jest zwolniony z podatku, jeśli pojazd jest warty nie więcej niż 1000 zł oraz w przypadku, gdy sprzedający wystawił na ten zakup fakturę VAT. 

Podobne artykuły
umowa użyczenia pojazdu

Umowa użyczenia pojazdu

Chyba nie ma w Polsce właściciela samochodu, który choć raz nie pozwoliłby innemu kierowcy użytkować jego auto i to bez siebie w roli pasażera. Większość z nas może nie...

Akt darowizny samochodu

Przekazanie auta członkowi rodziny to prosty sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów. Aby to zrobić, należy wypisać akt darowizny samochodu.

Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC

Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC – o czym powinieneś pamiętać?

Sprzedaż pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku obowiązków związanych m.in. z ubezpieczeniem OC. Czy sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej? O jakich obowiązkach musi pamiętać...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.