Wybór dobrej polisy OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi zakupić komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Na co powinieneś zwrócić uwagę, wybierając OC?

Dobra polisa OC

Dobra polisa OC

Obowiązku zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia OC powinieneś dopełnić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczenie to chroni cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody osobowe i majątkowe, jakie wyrządzisz, kierując ubezpieczony pojazd. Polisa OC przypisana jest do danego samochodu, zatem jeśli wypadek czy kolizja zostaną spowodowane przez innego kierowcę niż posiadacz tego pojazdu, to w dalszym ciągu zakład ubezpieczeń będzie ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone w takim zdarzeniu.

Co najważniejsze, zakres ubezpieczenia OC nie jest uzależniony od towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), tylko określony w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Możesz się z niej dowiedzieć m.in., że OC obejmuje nie tylko szkody wyrządzone przez prowadzącego ubezpieczony pojazd w ruchu drogowym, ale również szkody wyrządzone podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, jego załadunku i rozładunku czy w czasie postoju i garażowania. Skoro zakres ubezpieczenia jest określony w ustawie, to jednocześnie wszystkie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek zapewnienia ubezpieczonym dokładnie taką samą ochronę ubezpieczeniową. W przepisach znajdziesz również informacje o wysokości minimalnych sum gwarancyjnych. Aktualne obowiązują od ostatniego dnia 2018 roku i wynoszą:

 • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych,
 • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych.

Co istotne, sumy te dotyczą jednego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, a nie jednego poszkodowanego. Zatem jeśli poszkodowanych w danym zdarzeniu było 10 osób, to zakład ubezpieczeń w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność do wysokości wyżej wymienionych sum gwarancyjnych. Pamiętaj, że bez względu na to, z jakim TU podpiszesz umowę ubezpieczenia OC, sumy gwarancyjne będą dokładnie takie same.

Dobra polisa to nie tylko niska cena

Czy zatem powinieneś wybrać po prostu najtańsze ubezpieczenie OC? Teoretycznie tak. Jeśli jednak interesuje cię dobra polisa OC, to zwróć jednak uwagę na inne kwestie:

 • Jeśli poza ubezpieczeniem obowiązkowym interesuje cię również ubezpieczenie dobrowolne albo pakiet kilku ubezpieczeń, to koniecznie sprawdź, ile zapłacisz, decydując się na zakup wszystkich wymienionych. Być może dane towarzystwo ma najtańsze OC, ale to w innym towarzystwie zapłacisz zdecydowanie mniej za kompleksowe ubezpieczenie, np. OC, AC, NNW i assistance.
 • Kolejnym czynnikiem, który warto brać pod uwagę, jest możliwość korzystania z bezpośredniej likwidacji szkody, czyli z BLS. Jakie masz z tego korzyści? Załóżmy, że jesteś poszkodowanym w wypadku czy kolizji. Powinieneś w takim przypadku zgłosić szkodę do TU sprawcy zdarzenia. Mając dobrą polisę OC z BLS, możesz szkodę zgłosić do swojego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się jej likwidacją. Następnie twoje TU rozliczy się z zakładem ubezpieczeń sprawcy szkody i oczywiście nie będzie to miało żadnego wpływu na wysokość twoich zniżek na OC.
 • Pamiętaj również o tym, że każdy ubezpieczyciel ma własny system naliczania zniżek za bezszkodową jazdę. W jednym TU na maksymalne zniżki będziesz pracować np. 7 lat, a w innym 3 lata. Oczywiście nie oznacza to, że w tym zakładzie ubezpieczeń, w którym będziesz mieć naliczone maksymalne zniżki już po 3 latach, zostanie ci zaproponowana niższa cena na OC. Powinieneś to sprawdzić, np. korzystając z kalkulatora ubezpieczeń. Dobra polisa to niekoniecznie ta, która daje najszybciej maksymalne zniżki. Zwróć również uwagę na zasady zwyżek na OC. Być może 3 szkody w ciągu jednego roku spowodują zwyżkę na poziomie 200 proc. i więcej przy zakupie ubezpieczenia w kolejnym roku..
 • Czy wiesz, czym jest ochrona zniżek? Towarzystwo ubezpieczeniowe może dawać możliwość skorzystania z dodatku do ubezpieczenia w postaci ochrony zniżek OC. Oznacza to, że nawet jeśli z twojego ubezpieczenia OC zostanie wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanego, to zakład ubezpieczeń nie obniży twoich zniżek i nie zapłacisz tym samym więcej za OC w kolejnym roku ochrony ubezpieczeniowej. Uwaga: ochrona zniżek działa tylko w ramach oferty tego samego zakładu ubezpieczeń. To znaczy, jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć umowę, to inne TU uwzględni spowodowane przez ciebie szkody przy wyliczaniu składki na OC. Nie stracisz zniżek tylko wtedy, jeśli dalej będziesz korzystać z OC u tego samego zakładu ubezpieczeń.

Jak wybrać dobrą polisę OC?

Jak widzisz, mimo tego, że komunikacyjne ubezpieczenie OC w każdym TU ma taki sam zakres, to jednak dobra polisa, to nie tylko polisa najtańsza. Być może sam korzystałeś z odszkodowania z OC innego posiadacza pojazdu? Czy jesteś pewien, że otrzymałeś od zakładu ubezpieczeń adekwatną kwotę odszkodowania do wyrządzonej szkody? Jeśli masz wątpliwości, to skontaktuj się z nami – możemy przeprowadzić dla ciebie kalkulację, a być może otrzymasz dzięki temu zdecydowanie wyższą sumę od zakładu ubezpieczeń.

Podobne artykuły
Dobra polisa OC

Wybór dobrej polisy OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi zakupić komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Na co powinieneś zwrócić uwagę, wybierając OC?

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych