Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i jak je złożyć?

Standardowa umowa komunikacyjnego ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, po czym automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Co zrobić, jeśli jednak nie chcemy dalej korzystać z OC w danym zakładzie ubezpieczeń? Kiedy możemy wypowiedzieć umowę i jakie wiążą się z tym obowiązki?

Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu

To, kiedy można wypowiedzieć umowę OC, należy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku standardowej umowy OC zawartej na okres 12 miesięcy można tego dokonać najpóźniej na dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w przeciwnym wypadku umowa OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Inaczej wygląda kwestia wypowiedzenia umowy OC w przypadku polisy otrzymanej od poprzedniego posiadacza – sprzedawcy pojazdu. Ile mamy czasu na wypowiedzenie umowy OC po kupnie auta? Nabywca może w takiej sytuacji złożyć wypowiedzenie w dowolnym dniu trwania umowy, ale w każdym przypadku ważne jest zachowanie formy pisemnej. Natomiast sam dokument można dostarczyć do jednej z placówek zakładu ubezpieczeń, pocztą tradycyjną (liczy się data nadania listu) czy pocztą e-mail. W przypadku polisy otrzymanej od sprzedającego nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia umowy – ochrona wygaśnie po jej zakończeniu, a posiadacz pojazdu musi zawrzeć nową, żeby nie dopuścić do przerwy w OC. Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę wiąże się z tym, że sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie również w przypadku:

 • krótkoterminowego ubezpieczenia OC (na okres krótszy niż rok – np. ubezpieczenie na 30 dni, z którego często korzystają komisy samochodowe);
 • nieuregulowania przez posiadacza pojazdu całej składki.

W obu przypadkach ochrona wygasa wraz z zakończeniem umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązującej przez 12 miesięcy reguluje art. 28 ustawy o OC ze zmianami od 11 lutego 2012 – mowa o umowie standardowej. Czy możliwe jest jednak wypowiedzenie umowy OC w takim przypadku przed upływem 12 miesięcy? Tak, ale wyłącznie w wybranych przypadkach, takich jak:

 • Wyrejestrowanie pojazdu – umowa ulega rozwiązaniu np. z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu. W takim przypadku należy okazać zakładowi ubezpieczeń zaświadczenie o demontażu pojazdu, a wówczas na tej podstawie otrzymamy zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
 • Upadłość zakładu ubezpieczeń – OC traci ważność po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia upadłości przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU). W takim przypadku ochronę w ramach OC przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast posiadacz pojazdu musi pamiętać jedynie o zawarciu nowej umowy przed upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości przez zakład ubezpieczeń.
 • Podwójne ubezpieczenie – jeśli posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia z nowym TU, a zapomniał o wypowiedzeniu ochrony w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, to nie musi płacić podwójnej składki. Ma prawo wypowiedzenia umowy OC, która przedłużyła się automatycznie, ale nie uniknie zapłaty składki za wykorzystany okres ochrony.

Jak wypełnić wypowiedzenie umowy OC?

Jak wspomnieliśmy, wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu wymaga zachowania formy pisemnej i w przypadku standardowej umowy na 12 miesięcy – złożenia tego wypowiedzenia najpóźniej na dzień przed końcem umowy. Odpowiedni druk znajduje się na stronach zakładów ubezpieczeń, ale nie ma obowiązku korzystania z niego – możemy wypełnić uniwersalny wzór lub po prostu przygotować pismo odręcznie, musimy tylko pamiętać o umieszczeniu w jego treści niezbędnych danych, takich jak:

 • nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;
 • data złożenia wypowiedzenia;
 • tytuł: Wypowiedzenie ubezpieczenia OC;
 • powołanie się na odpowiednią ustawę w treści: Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą ubezpieczeniową numer”.
 • dane ubezpieczonego (imię i nazwisko, adres, numer PESEL) i pojazdu (marka, typ, model);
 • podpis.

Dokument zawierający takie dane powinien zostać zaakceptowany przez zakład ubezpieczeń.

Podobne artykuły
Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i jak je złożyć?

Standardowa umowa komunikacyjnego ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, po czym automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Co zrobić, jeśli jednak nie chcemy dalej korzystać z OC w...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.