Zgłoszenie szkody osobowej do ubezpieczyciela

w przypadku uszkodzenia ciała skutkującego koniecznością ponoszenia kosztów leczenia, utratą zarobków itp.

Wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego

po odrzuceniu reklamacji przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o interwencję do Rzecznika Finansowego

Replika na pismo instytucji

w przypadku potrzeby wyjaśnienia dodatkowych kwestii, prawnik pomoże Ci w korespondencji z właściwą instytucją

Replika na odpowiedź ubezpieczyciela na przedsądowe wezwania do zapłaty

zanim wniesiesz swoją sprawę do sądu, możesz jeszcze raz podjąć próbę zakończenia sporu z ubezpieczycielem

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

w przypadku odrzucenia reklamacji, masz prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy w trybie polubownym, który jest znacznie szybszy od sądowego

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

jeśli nie stać Cię na fachowego pełnomocnika w sądzie, możesz złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Zażalenie na postanowienie o nie przyznaniu pełnomocnika z urzędu

na postanowienie odmawiające przyznania pełnomocnika z urzędu przysługuje zażalenie

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności/prawomocności

jeżeli wydany w sprawie tytuł egzekucyjny stał się prawomocny, możesz złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o sprostowanie wyroku

wniosek o sprostowanie może być wniesiony przez każdą ze stron procesu, jak również każdego, kogo wyrok może dotyczyć jeśli uzna, że w wyroku sądu zakradł się błąd

Zgłoszenie szkody majątkowej do ubezpieczyciela

w przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy

Odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

gdy zakład ubezpieczeń odmówił lub zaniżył wartość odszkodowania, warto zwrócić się do niego z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy

Pismo do właściwej instytucji celem zajęcia stanowiska w sprawie

o pomoc w swojej sprawie możesz zwrócić się także do bezstronnej instytucji, cieszącej się dużą wiedzą oraz autorytetem

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

poprzedza wniesienie pozwu do sądu. Jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w terminie

Zawezwanie do próby ugodowej

Twoja sprawa może zakończyć się ugodą, w której Ty oraz ubezpieczyciel zgodzicie się na wzajemne ustępstwa

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania

każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ma prawo do zwolnienia od takich kosztów

Zażalenie na postanowienie o niezwolnieniu z kosztów

na postanowienie odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie

Wniosek o uzasadnienie na piśmie wyroku

uzasadnienie wyroku musi zostać sporządzone, jeżeli zażąda tego strona. Powinno zawierać wskazanie podstaw rozstrzygnięcia

Wniosek o przywrócenie terminu

wniosek przysługuje stronie, jeżeli bez swojej nie dotrzymała terminu przewidzianego do dokonania czynności procesowej

WRÓĆ DO KANCELARII

Rzetelna firma
Opinie o Polisa Plus na Opineo.pl
Wyślij swój numer – oddzwonimy niezwłocznie lub zadzwoń: 781 000 781
  • Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.