Wypłata odszkodowania z OC sprawcy – jak długo będziesz musiał czekać?

Jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, to należy ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko wypadki, ale również szkody, do których doszło podczas wsiadania do auta i wysiadania z niego, przy jego załadunku i rozładunku, ale także podczas postoju, garażowania i jego zatrzymania. Po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się proces jej likwidacji. Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?

Ile czeka się na wypłatę odszkodowania z oc sprawcy

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń najczęściej skontaktuje się z tobą w ciągu kilku dni i powiadomi cię, jak będzie wyglądać proces likwidacji szkody. Będziesz musiał m.in. wybrać, czy chcesz, żeby szkoda została zlikwidowana metodą kosztorysową czy metodą warsztatową. W pierwszym przypadku rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń przygotowuje kosztorys, na podstawie którego zostanie ci wypłacone odszkodowanie. Natomiast w drugim z wariantów nie otrzymasz żadnych środków – udzielisz pełnomocnictwa jednemu z warsztatów mechanicznych, na podstawie którego dokona on niezbędnych napraw w twoim pojeździe. Następnie rozliczy się on z zakładem ubezpieczeń sprawcy zdarzenia, a twoim zadaniem będzie jedynie odebranie pojazdu doprowadzonego do stanu sprzed szkody oraz weryfikacja tego, czy wykonane zostały wszystkie naprawy.

Ile to zajmie

Pytanie – po jakim czasie otrzymasz odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego? W przypadku obowiązkowego, komunikacyjnego ubezpieczenia OC termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Istnieją wyjątki

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy nie w każdym jednak przypadku zostanie dokonana w takim czasie – istnieją wyjątki. Jeśli we wskazanym terminie nie było możliwe ustalenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, to TU musi wypłacić je w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym udało się ustalić te okoliczności, ale nie później niż po 90 dniach od dnia zgłoszenia szkody. Jednak i w tym przypadku istnieje wyjątek. Jeśli ustalenie odpowiedzialności TU lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od wyniku postępowania cywilnego lub karnego, to termin ten może zostać przekroczony. Obowiązuje jednak zasada, że zakład ubezpieczeń musi zawsze wypłacić bezsporną część odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Otrzymanie kwoty bezspornej nie powoduje, że poszkodowany nie może dochodzić dalszych roszczeń od TU.

W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie może wypłacić w terminie 30 dni pełnego odszkodowania lub jego części, zobowiązany jest do poinformowania o tym poszkodowanego. W piśmie musi się znaleźć informacja, z jakiego powodu, nie jest możliwa wypłata odszkodowania. Zakład ubezpieczeń musi w nim podać przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska odnośnie jego wypłaty. Jeśli TU nie dopełni opisanych obowiązków we wskazanych w ustawie terminach, to możesz poinformować o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która w takim przypadku może nawet zastosować środki nadzorcze. Jeśli zwłoka w postępowaniu nie ma uzasadnienia, to poszkodowany może domagać się również wypłaty odsetek ustawowych.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy – czy w odpowiedniej wysokości?

Każdego dnia do Rzecznika Finansowego trafia średnio 16 skarg związanych z komunikacyjnym OC. Duża część z nich dotyczy zaniżonych odszkodowań. Pamiętaj, że z wypłacone ci odszkodowanie może być zaniżone. Warto znać swoje prawa i mieć świadomość tego, co ci przysługuje. W razie jakichkolwiek wątpliwości przedstaw nam kosztorys, jaki otrzymałeś, a dokonamy ponownej kalkulacji. Być może dzięki temu otrzymasz wyższe odszkodowanie. 

Podobne artykuły
Likwidacja szkody

Jak sprawdzić OC sprawcy?

Od października 2018r. nie musimy wozić ze sobą ani dowodu rejestracyjnego samochodu ani żadnego dokumentu potwierdzającego ważność posiadanego ubezpieczenia OC. Co jednak w przypadku stłuczki i oświadczenia sprawcy kolizji,...

Szkoda parkingowa a oświadczenie sprawcy kolizji

Stało się. Wyjeżdżając z miejsca parkingowego uszkodziłeś inne auto bądź to właśnie Twój samochód został wgnieciony lub zarysowany przez innego kierowcę pod marketem czy galerią handlową. W takich sytuacjach...

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy

Niezależnie od tego, czy doszło do wypadku czy niewielkiej stłuczki, sprawca zdarzenia powinien pozostać na miejscu i podjąć niezbędne działania, aby pomóc ewentualnym poszkodowanym czy też spisać oświadczenie o...

Ubezpieczenie OC

Kiedy OC nie pokryje szkody?

Niestety wypadki i drobne kolizje nie należą do rzadkości. Najczęściej są one jednak wynikiem nieumyślnych działań, a nie każdego stać, żeby z własnej kieszeni wypłacić poszkodowanemu sumę niezbędną do...

Bezgotówkowa naprawa samochodu z OC sprawcy

Jeżeli jesteśmy poszkodowani w wypadku lub stłuczce i nasze auto uległo zniszczeniu, ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia zobowiązany jest do likwidacji powstałej szkody. Nie zawsze musimy decydować się jednak na jej...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych