Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku pewnych zdarzeń drogowych nie ma konieczności wzywania Policji. Wystarczy, że sprawca zdarzenia napisze stosowane oświadczenie albo też obie strony, które uczestniczyły w nim, sporządzą wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Jak napisać opis zdarzenia wypadku?

Kiedy nie trzeba wzywać Policji?

Zdarzenia drogowe, w przypadku których nie ma konieczności wezwania Policji, to takie, w których doszło tylko do szkód materialnych, tj. zostały np. uszkodzone samochody, a nie ma szkód osobowych. Kolejny ważny warunek jest taki, że strony zdarzenia są zgodne co do jego przebiegu i tego, kto jest sprawcą. W pewnych sytuacjach należy jednak zawsze wzywać Policję, np.:

 • jeśli zostały wezwane inne służby ratunkowe, np. straż pożarna czy pogotowie ratunkowe;
 • kiedy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia;
 • jeśli sprawa nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC;
 • jeśli zachodzi podejrzenie, że jeden z prowadzących znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • kiedy w zdarzeniu są poszkodowani;
 • jeśli w wyniku zdarzenia doszło do zatamowania lub utrudniania ruchu drogowego i kierowcy nie wiedzą, kto zawinił.

Jeśli dane zdarzenie kwalifikuje się do tego, żeby nie wzywać Policji, to sprawa może się zakończyć na przygotowaniu odpowiedniego oświadczenia. Dzięki temu sprawca zdarzenia uniknie mandatu karnego i punktów karnych, a poza tym strony zdarzenia nie będą musiały czekać na pojawienie się funkcjonariuszy Policji. W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z ustaleniem tego, kto jest sprawcą, koniecznie należy wezwać Policję. 

Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, które pozwolą zidentyfikować strony zdarzenia, ale nie tylko. W jego treści należy umieścić:

 • dane osobowe prowadzących pojazd oraz ich posiadaczy;
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj, numer rejestracyjny, numery VIN;
 • nazwę zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia i numer jego polisy;
 • dokładny opis zdarzenia – datę, miejsce, opis, informacje o uszkodzeniach pojazdów;
 • przyznanie się sprawcy do winy;
 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia;
 • podpisy obu kierowców (sprawcy i poszkodowanego).

Jak napisać opis zdarzenia wypadku do odszkodowania?

Opis zdarzenia jest bardzo ważną częścią oświadczenia sprawcy czy oświadczenia stron. Trudno tutaj wskazać jakikolwiek schemat, gdyż każde zdarzenie może być inne i wymagać umieszczenia innych danych. Najważniejsze jest podanie jak największej liczby szczegółów. Skupmy się jednak na tym, co na pewno powinno się znaleźć w opisie:

 • Opis okoliczności zdarzenia – czyli pokazanie, jak doszło do kolizji. Należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością i jakie ograniczenie obowiązywało w danym miejscu. W opisie musi się znaleźć również szkic sytuacyjny, na którym będzie widać, jak były ustawione pojazdy, np. jaką ulicą jechały i jakie znaki drogowe się tam znajdowały. Należy wskazać kierunek przemieszczania się pojazdów oraz właściwie je oznaczyć. Ważne jest również odpowiednie opisanie, tj. nazwanie naszkicowanych ulic. Na szkicu powinno być również precyzyjnie wskazane miejsce, w którym doszło do kolizji.
 • Informacje o warunkach, w których doszło do zdarzenia – jeśli w czasie zdarzenia padał deszcz, to należy o tym napisać. W przypadku, gdy widoczność była ograniczona, należy opisać, z czego to wynikało – przykładowo przyczyną mógł być ostry zakręt.
 • Miejsce i data zdarzenia – ważne jest nie tylko podanie daty, ale najlepiej godziny, o której doszło do zdarzenia. Jeśli chodzi o miejsce, to należy podać nazwę miejscowości, ulicy, ale także wskazać, czy doszło do tego na parkingu, na terenie zabudowanym. W opisie powinna się również znaleźć informacja o stanie i rodzaju nawierzchni (np. asfaltowa oblodzona).

Wątpliwości dotyczące tego, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania, nie są przypadkowe. Po prostu poszkodowani spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony zakładów ubezpieczeń. Jeśli opis jest bardzo ogólnikowy, nie wskazuje dokładnie, jak doszło do szkód, za które poszkodowany domaga się odszkodowania, to wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić jego wypłacenia. Przed przygotowaniem opisu zdarzenia warto dokładnie je przeanalizować. Zakład ubezpieczeń bada zgłoszone szkody bardzo dokładnie, aby nie dopuścić do wyłudzenia odszkodowania np. za szkody, które nie wynikały z danego zdarzenia.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z formularza zawiadomienia zgodnym ze wzorem uznawanym przez Europejski Komitet Ubezpieczeń (C.E.A.). Wzór jest znany kierowcom w całej Unii Europejskiej. Szczególnie w wypadku zdarzenia drogowego z obcokrajowcem jest to nieocenione. Większość ubezpieczycieli udostępnia go w formie samokopiującego druku. Jeśli go nie masz, wydrukuj go w kilku egzemplarzach i wraz z długopisem (!) włóż do schowka w aucie.

Opis zdarzenia innego niż szkoda komunikacyjna

Oświadczenie poszkodowanego w wypadku dotyczyć może nie tylko zdarzeń w ruchu drogowym, ale również m.in. wypadków w domu. Bez względu na to opis jakiego zdarzenia do odszkodowania przygotować ma poszkodowany, należy zwrócić szczególną uwagę na jego dokładność i szczegółowość. Żeby zakład ubezpieczeń nie miał wątpliwości, że poszkodowany ma prawo do otrzymania odszkodowania, opis ten musi być przede wszystkim prawdziwy. Próba nadużycia może się skończyć dla poszkodowanego odmową wypłaty odszkodowania lub otrzymaniem go w niższej wysokości.

Podobne artykuły
Jak napisać opis zdarzenia wypadku?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku pewnych zdarzeń drogowych nie ma konieczności wzywania Policji. Wystarczy, że sprawca zdarzenia napisze stosowane oświadczenie albo też obie strony, które uczestniczyły w nim, sporządzą wspólne oświadczenie o...

Ugoda w sprawie kolizji drogowej

Ugoda w sprawie kolizji drogowej – wzór

W przypadku drobnych stłuczek chcemy zazwyczaj jak najszybciej zamknąć temat i wrócić do swoich spraw. W ich przypadku znakomicie sprawdza się więc zawarcie ugody w sprawie kolizji drogowej z...

Oświadczenie o wypadku drogowym

Oświadczenie o wypadku drogowym

Nawet najdrobniejsza stłuczka zabiera nasz cenny czas i zmusza do zmiany planów. W przypadku wielu zdarzeń komunikacyjnych, w których dochodzi do uszkodzenia pojazdów, można jednak ten stracony czas ograniczyć...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.