Oświadczenie o wypadku drogowym

Nawet najdrobniejsza stłuczka zabiera nasz cenny czas i zmusza do zmiany planów. W przypadku wielu zdarzeń komunikacyjnych, w których dochodzi do uszkodzenia pojazdów, można jednak ten stracony czas ograniczyć do minimum. Często wystarczy bowiem spisać oświadczenie, które będzie podstawą do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy.

Oświadczenie o wypadku drogowym

Oświadczenie o wypadku drogowym czy oświadczenie sprawcy kolizji?

Na wstępie należy zaznaczyć, że dokument ten w rzeczywistości powinniśmy nazywać “wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym” bądź “oświadczeniem sprawcy kolizji”. Z prawnego punktu widzenia istnieje bowiem zasadnicza różnica między kolizją a wypadkiem drogowym, która to determinować będzie dalsze postępowanie uczestników konkretnego zdarzenia.

Jeśli nie występują szczególne okoliczności, w przypadku drobnych stłuczek bądź innych kolizji komunikacyjnych możemy wraz z drugim kierowcą sporządzić oświadczenie, które pozwoli poszkodowanemu ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli mamy natomiast do czynienia ze zdarzeniem, które polskie prawo definiuje jako wypadek, takiej możliwości już mieć nie będziemy. Nie możemy więc de facto mówić o “oświadczeniu o wypadku drogowym”, choć nazwa ta funkcjonuje oczywiście wśród kierowców i w domyśle oznacza właściwy dokument.

Różnice między kolizją a wypadkiem

Wiedząc już, że w polskim prawie w gruncie rzeczy nie funkcjonuje taki dokument jak “oświadczenie o wypadku drogowym” tylko “o zdarzeniu drogowym” bądź “sprawcy kolizji”, warto mieć świadomość, czym co do zasady różni się wypadek od kolizji.

W naszym kraju zastosowanie mają definicje, które zawarte zostały w Zarządzeniu nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych, a także w Zarządzeniu nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2017 r., które to wprowadzało w poprzednim akcie niezbędne zmiany. Poza tym informacje odnośnie kwalifikacji zdarzeń drogowych znajdziemy w art. 86 kodeksu wykroczeń oraz art. 177 kodeksu karnego.

Jako kolizja, która klasyfikowana jest jako wykroczenie, uznane zostanie to zdarzenie, w wyniku którego powstały tylko i wyłącznie szkody majątkowe (materialne). Wypadkiem, który klasyfikowany jest już jako przestępstwo, nazwiemy natomiast te zdarzenia, w efekcie których doszło do naruszenia czynności narządu ciała bądź trwający dłużej niż 7 dni rozstrój zdrowia przynajmniej jednego z poszkodowanych.

Co powinno zawierać oświadczenie?

Aby je sporządzić, możemy wykorzystać gotowy formularz. Wystarczy jednak także, że będziemy mieć pustą kartkę oraz długopis i nie zapomnimy o najważniejszych danych i informacjach, które koniecznie należy zawrzeć w oświadczeniu. Na wypadek kolizji drogowej, która bez wątpienia jest sytuacją stresową i może do tego wydarzyć się gdzieś, gdzie nie będziemy mieć dostępu do szybkiego internetu, warto mieć więc pod ręką (najlepiej schowane w aucie) poniższą listę.

Informacje, które są niezbędne do sprawnego uzyskania odszkodowania z OC sprawy w przypadku kolizji:

 • imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obu kierowców, a także właścicieli pojazdów biorących udział w kolizji, jeśli są to inne osoby niż kierowcy;
 • numery rejestracyjne oraz VIN, a także marki, modele oraz typy pojazdów biorących udział w zdarzeniu;
 • wskazanie sprawcy kolizji oraz poszkodowanego;
 • opis zdarzenia;
 • opis i ewentualne rysunki pomocnicze wskazujące zakres oraz stopień zniszczeń w pojazdach;
 • wyszczególnienie pozostałych uszkodzonych w wyniku kolizji przedmiotów wraz z zakresem i stopniem zniszczeń;
 • podpisy kierowców uczestniczących w zdarzeniu.

Co robić, jeśli doszło do wypadku drogowego, skoro oświadczenie nie wchodzi w grę?

W przypadku, gdy doszło do śmierci jednego z poszkodowanych bądź ktoś został ranny w wyniku danego zdarzenia, bezwzględnie należy powiadomić odpowiednie służby – policję oraz pogotowie ratunkowe, dzwoniąc np. na numer alarmowy 112.

Policję warto wezwać także wtedy, gdy nie możemy dojść do porozumienia z drugim kierowcą bądź wynikną inne okoliczności, takie jak np. brak ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdów danej kategorii.

Podobne artykuły
Wypadek drogowy - postępowanie

Wypadek drogowy – postępowanie

Każde zderzenie dwóch pojazdów – bez względu na rodzaj i stopień powstałych szkód - jest niezwykle stresującą sytuacją dla wszystkich uczestników. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku wypadków drogowych,...

Oświadczenie o wypadku drogowym

Oświadczenie o wypadku drogowym

Nawet najdrobniejsza stłuczka zabiera nasz cenny czas i zmusza do zmiany planów. W przypadku wielu zdarzeń komunikacyjnych, w których dochodzi do uszkodzenia pojazdów, można jednak ten stracony czas ograniczyć...

bezpośrednia likwidacja szkody

Kwalifikacja wypadku drogowego

Potocznie tym mianem określamy niekiedy nawet drobne stłuczki. Zarówno z prawnego punktu widzenia, jak również pod kątem likwidacji szkody z OC sprawcy istnieją jednak istotne różnice między wypadkiem drogowym...

Likwidacja szkody

Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

W 2020 roku, zgodnie z raportem Komendy Głównej Policji, 2 015 wypadków drogowych spowodowanych zostało przez uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. W tym aż 1 656 z nich...

Jak znaleźć sprawcę kolizji po numerze rejestracyjnym, jeśli uciekł z miejsca zdarzenia?

Twoje auto zostało uszkodzone na parkingu, ale dzięki monitoringowi bądź świadkom znasz numer rejestracyjny sprawcy kolizji? A może stałeś na światłach, gdy motocyklista wyminął Cię, urwał przy tym lusterko...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych