Najlepszą obroną jest wiedza – prawa i obowiązki poszkodowanych

Wielu kierowców nie do końca orientuje się w prawach i obowiązkach osób poszkodowanych w wypadku. Warto jednak je poznać – choćby po to, by wiedzieć jak bronić swoich interesów w ewentualnym sporze z firmą ubezpieczeniową.

prawa i obowiązki poszkodowanych

Jak zachować się po stłuczce? Wypadek to przecież zawsze źródło stresu. Często brakuje nam odpowiedniej wiedzy, a gdy w grę wchodzą jeszcze silne emocje, trudno o racjonalne myślenie. Eksperci jednak radzą, by już na miejscu wypadku pamiętać o kilku rzeczach. Także na dalszym etapie wiedza o naszych prawach czy obowiązkach ubezpieczyciela jest bezcenna. Dzięki niej nic nas nie zaskoczy, a w przyszłości ułatwi nam ubieganie się o pełne odszkodowanie.

Na początek – kilka obowiązków

Zacznijmy od obowiązków osób, które brały udział w wypadku. Najważniejsza sprawa: uczestnicy wypadku powinni w pierwszej kolejności zapewnić pomoc medyczną poszkodowanym. Nasze zdrowie i życie jest najważniejsze! W miarę możliwości należy też zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec zwiększeniu się szkody, czyli np. zmniejszyć ryzyko kolejnych kolizji. Jeśli w wyniku kolizji ktoś ucierpiał albo okoliczności wypadku sugerują popełnienie przestępstwa, należy natychmiast wezwać policję. Mamy również obowiązek podać pozostałym uczestnikom wypadku dane, które pozwolą nas zidentyfikować oraz ustalić naszą firmę ubezpieczeniową (te obowiązki dotyczą wszystkich uczestników).

Co zrobić, kiedy zdarzy się stłuczka?

Prędzej czy później będziemy musieli pomyśleć o ubezpieczeniu. Na prośbę firmy ubezpieczeniowej, mamy obowiązek przedstawić jej niezbędne dowody dotyczące zdarzenia oraz pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności i rozmiaru szkód. Im wcześniej o to zadbamy, tym lepiej. Jeżeli wszyscy są bezpieczni, warto od razu zadbać o dokumentację z miejsca wypadku – jeszcze na miejscu zdarzenia (szczególnie, jeśli jesteśmy osobą poszkodowaną).
Podstawową kwestią jest spisanie oświadczenia sprawcy. Co powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim dane kierujących pojazdami: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL lub numery dowodu osobistego oraz numery prawa jazdy. Jeśli osoba, która kierowała pojazdem nie jest właścicielem samochodu, będą potrzebne te same dane również od właściciela. Potrzebujemy też informacji o wszystkich pojazdach, które brały udział w wypadku (marki, modele i numery rejestracyjne).
– W oświadczeniu sprawcy powinniśmy szczegółowo opisać całe zdarzenie oraz zanotować wstępny wykaz uszkodzeń samochodów. Warto również zrobić szkic sytuacyjny z miejsca zdarzenia – ułatwi to interpretację opisu. Jeśli są świadkowie, możemy ich poprosić o podpisanie się na oświadczeniu sprawcy – radzi Łukasz Lewicki, członek zarządu Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych.
Jeśli mamy taką możliwość, możemy zrobić zdjęcia miejsca wypadku. Najlepiej, kiedy samochody są jeszcze ustawione tak, jak bezpośrednio po stłuczce. Jeżeli uczestnicy nie zgadzają się w kwestii ustalenia sprawcy wypadku lub wersji wydarzeń, należy wezwać policję. W interesie osoby poszkodowanej jest również powiadomienie o wypadku ubezpieczyciela i przekazanie mu wszystkich posiadanych informacji dotyczących zdarzenia.

Jakie prawa ma poszkodowany, a jakie obowiązki ma ubezpieczyciel?

Warto poznać swoje prawa oraz obowiązki firmy ubezpieczeniowej. Przede wszystkim ubezpieczyciel ma obowiązek terminowej wypłaty odszkodowania. Powinien wypłacić je w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ten termin może zostać przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach – jeżeli ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest w tym czasie niemożliwe. Jeśli ubezpieczyciel bezpodstawnie opóźni wypłatę odszkodowania, mamy prawo do odsetek.

Firma ubezpieczeniowa ma również obowiązek udostępnić poszkodowanemu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące sprawy. Oznacza to, że mamy swobodny wgląd we wszystkie dokumenty, na każdym etapie. Możemy zapoznać się np. z kalkulacją kosztów naprawy pojazdu, wyceną wartości rynkowej samochodu czy ekspertyzą dotyczącą przyczyn wypadku. Możemy nawet zażądać kserokopii tych dokumentów lub ich wersji elektronicznej. W tym wypadku jednak to poszkodowany pokrywa wszystkie koszty – doradza Łukasz Lewicki.

Bardzo ważne jest nasze prawo do uzyskania pełnego odszkodowania. Możemy nie zgodzić się z wyceną szkody dokonaną przez firmę ubezpieczeniową! Ubezpieczyciel ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję i wycenę oraz podać jej podstawę prawną. Musi też poinformować poszkodowanego o możliwościach dochodzenia roszczeń w sądzie. Poszkodowany może odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej albo skierować sprawę do sądu. Jeśli działania ubezpieczyciela naruszają jego prawa, można nawet wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego.

Zaniżona wycena – sala sądowa lub pomoc specjalistów

Z szacunków Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych wynika, że nawet 92% odszkodowań jest zaniżanych. Powszechność tego problemu powoduje, że do sądu trafia wiele spraw, które go dotyczą. Tu jednak pojawiają się schody. Postępowania tego typu trwają zwykle około 1,5 roku. A większość poszkodowanych nie ma ochoty na uczestniczenie w rozprawach sądowych ani pisanie pism pełnych prawniczego żargonu. W tej sytuacji warto zgłosić się do specjalistów.
Polisa Plus to program dopłat do odszkodowań z OC i AC, realizowany przez Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych. Ze wsparcia specjalistów można skorzystać zarówno wtedy, gdy już otrzymało się odszkodowanie, jak i na etapie kosztorysu lub decyzji firmy ubezpieczeniowej. Co ważne, zgłaszając się do Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych można jedynie zyskać – specjaliści bezpłatnie sprawdzą czy należy nam się dodatkowe odszkodowanie. Po wstępnej ekspertyzie wypłata pieniędzy następuję już w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Szybko, pewnie i bez ryzyka. Jeśli chcesz sprawdzić, czy należą Ci się dodatkowe pieniądze, zgłoś się do programu Polisa Plus i skorzystaj z darmowej ekspertyzy.

Podobne artykuły
bezpośrednia likwidacja szkody

Kwalifikacja wypadku drogowego

Potocznie tym mianem określamy niekiedy nawet drobne stłuczki. Zarówno z prawnego punktu widzenia, jak również pod kątem likwidacji szkody z OC sprawcy istnieją jednak istotne różnice między wypadkiem drogowym...

Ubezpieczenie OC

Najwyższe dopłaty do odszkodowań

Uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył kwotę należnej Ci rekompensaty za szkody poniesione w wypadku lub kolizji? Twój mechanik już zapowiedział, że suma ta nie wystarczy na naprawę? Jeśli wciąż wahasz...

prawa i obowiązki poszkodowanych

Najlepszą obroną jest wiedza – prawa i obowiązki poszkodowanych

Wielu kierowców nie do końca orientuje się w prawach i obowiązkach osób poszkodowanych w wypadku. Warto jednak je poznać – choćby po to, by wiedzieć jak bronić swoich interesów...

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych